Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer

Stockholm 2017-11-10
Till: Socialdepartementet
Remiss: Legitimation för hälso- och sjukvårdskuratorer 
Gem 2017/0288

Sveriges Läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående promemoria från Socialdepartementet. Det bärande förslaget innebär att kurator inom hälso- och sjukvården blir ett legitimationsyrke och att titeln ska vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Vi tackar för inbjudan och ställer oss positiva både till huvudförslaget samt övriga följdförslag som presenteras i skrivelsen. Nedan följer Läkarförbundets kommentarer.

Vi ser positivt på legitimation och skyddad yrkestitel för kuratorer inom hälso- och sjukvården och att yrkesgruppens titel föreslås vara hälso- och sjukvårdskuratorer. Det överordnade kriteriet för att ett yrke inom hälso- och sjukvården ska få legitimationsstatus är dess påverkan på patientsäkerheten. Vi anser att det finns goda skäl för en legitimation för yrkesgruppen, dels utifrån patientsäkerheten men också utifrån yrkesrollens innehåll och utbildningens upplägg. Kuratorerna inom hälso- och sjukvården har en viktig funktion i hälso- och sjukvården med en central roll i arbetet med exempelvis psykisk ohälsa. De har en självständig roll med eget behandlingsansvar och patientkontakt. Genom att yrket blir legitimationsgrundande bör patientsäkerheten öka genom att det därmed ställs enhetliga, nationella krav på hälso- och sjukvårdskuratorernas kompetens och lämplighet. En legitimation innebär även ett ökat skydd för patienterna i och med att legitimationer vid behov kan återkallas. En legitimering av yrkesgruppen innebär också att kuratorer inom privat sektor kommer att omfattas av journalföringskravet, vilket inte är fallet i nuläget.

Med vänlig hälsning
Sveriges läkarförbund

Heidi Stensmyren, Ordförande
Ulrika Kaby, Utredare

Senast uppdaterad 2017-12-04
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12