Läkarnas specialiseringstjänstgöring

2014-09-30
Till: Socialstyrelsen
Remiss: avseende förslag till reviderade föreskrifter och allmänna råd om läkarnas specialiseringstjänstgöring - inklusive målbeskrivningar (4.1.1- 27795/2014)

Läkarförbundet ser mycket positivt på Socialstyrelsens vilja att utveckla och förbättra de nuvarande föreskrifterna och allmänna råden. Att få till stånd en ST-utbildning av högsta kvalitet är en framtidsfråga för svensk sjukvård. Vi har dock en del kommentarer och synpunkter på själva förslaget.

Övergripande synpunkter

  • Vårdgivaren Läkarförbundet förordar starkt att formuleringen kring semester och jourkompensation kvarstår.
  • Läkarförbundet förordar starkt att formuleringen om förbättringar i verksamhetens utbildningsinsatser kvarstår.
  • Läkarförbundet förordar starkt att de strukna styckena i kvalitetskapitlet kvarstår, eller att de på annat sätt tydligt kommer till uttryck i den nya förskriften.
  • Läkarförbundet förordar starkt att nuvarande krav på extern granskning kvarstår. Kravet borde också kunna skärpas genom att det i allmänna råd ställa krav på hur ofta externa inspektionerna bör ske.
  • Läkarförbundet anser att studierektorsrollen bör stärkas och få ett tydligare mandat. Ett förslag är att vårdgivaren ska eller bör tillse att studierektorn ges förutsättningar att uppfylla sina åtaganden.
  • Läkarförbundet anser att dokumentations- och ansökningsförfarandet bör digitaliseras.

Hela remissvaret>

Senast uppdaterad 2014-10-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12