Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter

Stockholm 2017-12-20
Till: Transportstyrelsen
Remis: Föreskrifter om ändring i Transportstyrelsens föreskrifter (TSFS 2011:70) om godkännande av alkolås och Transportstyrelsens föreskrifter och allmänna råd (TSFS 2010:125) om medicinska krav för innehav av körkort m.m. samt förslag till nya föreskrifter om innehav av körkort med villkor om alkolås 
Gem 2017/0395

Sveriges Läkarförbund har fått möjlighet att lämna synpunkter på ovanstående remiss från Transportstyrelsen. Vi tackar för inbjudan och tillstyrker förslagen om ändringar i föreskrifterna i remissen. 

Med vänlig hälsning 
Heidi Stensmyren
Ordförande, Sveriges Läkarförbund 

Senast uppdaterad 2018-01-08
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12