Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem

Stockholm: 2018-01-24
Remiss: Ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem 
AJ-nr: 5/2018

Sveriges läkarförbund har beretts tillfälle att yttra sig över rubricerad promemoria. I promemorian föreslås ändringar i socialförsäkringsbalken, lagen om allmänna pensionsfonder (AP-fonder) och lagen om distansavtal och avtal utanför affärslokaler. Förslagen i promemorian syftar till att skapa ett tryggt och mer hållbart premiepensionssystem. 

Förbundet tillstyrker förslaget som syftar till att skydda pensionssparare mot oseriösa aktörer på marknaden och skapa ett mer tryggt fondtorg. Denna förändring av premiepensionssystemet bör dock inte innebära högre avgifter för den enskilde individen. 

 

 Med vänlig hälsning
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Arbetsliv och juridik 

Heidi Stensmyren, Ordförande
Jasmina Ring, Handläggare 

Senast uppdaterad 2018-02-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12