Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)

Stockholm 20171023
Till: Socialdepartementet
Remiss: Dataskydd inom socialdepartementets verksamhetsområde -en anpassning till EU:s dataskyddsförordning (SOU 2017:66)
AJ nr 32/12

Sveriges läkarförbund har fått rubricerande betänkande på remiss från Socialdepartementet. Läkarförbundet, som inskränker sitt remissvar till de delar som avser hälso- och sjukvård, vill lämna följande synpunkter: 

Läkarförbundet vill understryka vikten av att lagändringar inte får försämra dagens förutsättningar för behandling av personuppgifter inom hälso- och sjukvårdens område. De ändringar som införs angående receptregister får inte innebära att arbetet med en nationell läkemedelslista försvåras. 

Lagstiftningen som reglerar hantering av patientdata i vården måste moderniseras och anpassas efter dagens behov av informationsöverföring mellan vårdgivare och huvudmän. Dagens patienter rör sig mellan olika vårdgivare, vårdnivåer och huvudmän. Därför måste vi ha en lagstiftning som tillåter att informationen följer patienten och inte hindras av fiktiva gränser mellan landsting och mellan olika vårdgivare. 

Med vänlig hälsning 
SVERIGES LÄKARFÖRBUND
Avdelningen för Arbetsliv och juridik 

Thomas Lindén, Ordförande i Sveriges läkarförbunds Etik- och ansvarsråd 
Fredrik Engdahl, Handläggare 

Senast uppdaterad 2017-11-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12