Remissvar

Här kan du läsa de remissvar som Läkarförbundet lämnat, senast besvarad överst.

 • Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen

  Stockholm 2018-06-18
  Remiss: DS 2018:11 Vissa kirurgiska ingrepp i könsorganen
  Ingivare: Socialdepartementet
  Gem 2018/0168

 • Kvalitetssäkring av forskning

  Stockholm 2018-06-14
  Till Saco
  Remiss: Kvalitetssäkring av forskning
  Gem 2018/0158

 • Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur

  Stockholm 2018-06-13
  Remiss: Uppdatering av svensk utbildningsnomenklatur, SUN 2000
  Till Statistiska centralbyrån
  Gem 2018/0185

 • Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:

  Stockholm 2018-06-13
  Remiss: Delbetänkande - Ökad trygghet för studerande som blir sjuka, SOU 2018:9
  Till: SACO
  Gem 2018/0140

 • Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården

  Stockholm 2018-05-28
  Remiss: Ds 2018:5 Ny lag om koordineringsinsatser inom hälso- och sjukvården
  Till Socialdepartementet
  Gem 2018/0100

 • Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd

  Stockholm 2018-05-21 
  Remiss: Förslag till ändring av Tandvårds- och läkemedelsförmånsverkets föreskrifter och allmänna råd
  Till Tandvårds- och läkemedelsförmånsverket (TLV)
  Gem 2018/0169

 • Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd

  Stockholm 2018-05-16 
  Till
  Socialstyrelsen
  Remiss: Ändring i Socialstyrelsens föreskrifter och allmänna råd
  Gem 2018/0148

 • Pappersbevis som digitala beslut

  Stockholm 2018-05-15
  Till: Socialstyrelsen
  Remiss: Pappersbevis som digitala beslut
  Gem 2018/0167

 • Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar

  Stockholm 2018-05-04
  Till: Arbetsmiljöverket
  Remiss: Förslag till föreskrifter om riktade hälsoundersökningar
  GEM 2018/0098

 • Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården.

  Stockholm 2018-05-04
  Till Socialdepartementet
  Remiss: Otillåten egendom och hot inom den psykiatriska tvångsvården och den rättspsykiatriska vården
  Gem 2018/0062

Senast uppdaterad 2015-08-11
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11