Remisshantering

LagbokSveriges läkarförbund får varje år många ärenden på remiss från Regeringskansliet, myndigheter och organisationer. Läkarförbundet får också remisser via Saco.

Vi remitterar ofta vidare till våra delföreningar som är berörda eller har särskild kompetens inom området. Deras synpunkter tillsammans med förbundets ställningstaganden blir Sveriges läkarförbunds remissyttrande.

Läkarförbundet sänder som regel också ut sina egna förslag till program och skrifter på remiss till berörda delföreningar innan beslut tas i förbundsstyrelsen.

I de flesta remissärenden är Läkarförbundet bara en remissinstans av många. För att vårt svar ska märkas är det viktigt att våra synpunkter är tydliga.

Senast uppdaterad 2016-02-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12