PS. medlemsdialog

Är du intresserad av patientsäkerhet? Genom Läkarförbundets verktyg för dialog kan du och dina kollegor diskutera patientsäkerhet och inflytande.

Syftet med PS. medlemsdialog är att få till stånd en dialog kring patientsäkerhet och inflytande. Dialogen ska ge en möjlighet att under strukturerade former få diskutera risker och händelser som upplevs viktiga och relevanta. Det är gruppen själva som formar vilka frågor som ska diskuteras. Det kan tex vara aktuella nedskärningar på kliniken, bristen på vårdplatser, det nyinförskaffade it-systemet etc.

Inflytande är en röd tråd i dialogen. Läkarna som ingår i dialogen ska få en förståelse för hur man kan förebygga och förändra.  Dialogen resulterar i en åtgärdsplan.

En dialog tar cirka 2-3 timmar och är lämplig för en grupp på mellan 15-50 läkare. Man arbetar huvudsakligen i små grupper om cirka fem personer. 

Låter det intressant?

Lokalföreningen kan boka en medlemsdialog med någon från centralstyrelsen som samtalsledare. Du kan också beställa material för att själv genomföra dialogen.
Kontakta: kristina.eriksson@slf.se eller 08-790 33 96. 

Hör med din förening om de har något medlemsdialog på gång!

kontaktinformation förening

Senast uppdaterad 2009-12-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12