Mer läkartid i äldrevården

En väl fungerande äldrevård måste utgå från de behov som varje individ har. Läkarförbundet anser att äldrevården måste förbättras, bland annat genom mer läkartid i de sköra äldres vård.

Läkarförbundet bidrar till utformningen av vården på ett konstruktivt sätt. Mer läkartid i de sköra äldres sjukvård är målet.

Läkarförbundet anser att:

  • En strukturerad anpassad äldrevård behöver införas som ska vara ett slags "program" med systematisk samordning av vårdkedjor samt fortlöpande uppföljning av sköra äldres sjukdomsbild och läkemedelsanvändning.
  • Primärvården, med fast läkarkontakt ska ansvara för den anpassade äldresjukvården i en central och samordnande roll.
  • Socialstyrelsen ska få uppdrag att ta fram riktlinjer för anpassad äldresjukvård.
  • Att patienterna erbjuds anpassad äldresjukvård efter en individuell bedömning av skörhet enligt kriterier som tas fram av Socialstyrelsen med stöd av ny forskning.
  • Äldrevårdsöverläkare i landstingen inrättas med uppgift att samordna den anpassade äldresjukvården och övervaka dess funktionssätt.
  • Läkartiden i sköra äldres sjukvård ska öka. Nationella regler bör därför införas i vårdvalet som tydligt definierar läkarnas uppdrag i vården av de sköra äldre. Då kan även de stora regionala skillnaderna i äldresjukvårdens kvalitet minskas.
  • Det framtida kompetensbehovet behöver ses över och diskuteras.

Äldrevård_bild

Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12