Medicinsk vårdgaranti

Läkarförbundet är positivt till vårdgarantin om den stöder de grundläggande principer som svensk sjukvård vilar på: allas lika värde och lika rätt till sjukvård.

Den som har störst behov av hälso- och sjukvård ska ges företräde. De medicinska prioriteringarna är en grundbult i problematiken kring vårdgarantins nuvarande konstruktion.

Läkarförbundet anser att:

  • En vårdgaranti bör vara flexibel och att resultaten ska kunna mätas. Det är en fråga om patientmakt.
  • En ny vårdgaranti i den specialiserade sjukvården bör införas som innebär en författningsreglerad tidsfrist för när medicinsk bedömning senast ska meddelas (bedömningsgaranti) och därefter en rätt till en individuellt anpassad tidsfrist inom vilken behandling senast ska inledas (behandlingsgaranti).

Vårdgaranti bild

Vårdgarantin och kömiljarden har gett kortare väntetider till ett första läkarbesök och därefter till att behandling inleds i både specialistvård och primärvård. Systemet fungerar bra i en modell med en patient som blir akut sjuk och botas med en väldefinierad medicinsk åtgärd, och som inte kräver eftervård. Men stora delar av sjukvården passar inte i den modellen.

Vårdgarantin skapar undanträngningar

Att vårdgarantin ger problem med undanträngning av angelägna sjukvårdsinsatser framgår både av Socialstyrelsens rapporteringar och i Läkarförbundets rapport Medicin med det samma? Undanträngningarna sker av tidskrävande åtgärder i hela vårdkedjan och av patienter som behöver medicinsk utredning och eftervård.
Det är tydligt att det är kömiljarden som gett de kraftigaste styreffekterna och inte vårdgarantin.

Norge har vidareutvecklat vårdgarantin

Även i Norge, Danmark och Finland finns erfarenheter av vårdgaranti. I Norge har systemet utvecklats från en 90 dagars behandlingsgaranti, liknande den svenska, till ett mer flexibelt system med en kort tidsfrist för bedömning av patientens tillstånd och därefter en individuell och patientanpassad behandlingsgaranti. Orsaken var att en statisk tidsfrist ledde till snedvridna prioriteringar, undanträngning av svaga patientgrupper och suboptimeringar i sjukvården.

Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12