Läkarförbundets sjukvårdspolitik

Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program är läkarnas syn på hur framtidens hälso-och sjukvård bör finansieras, styras och struktureras. 

Vi beskriver här den vård som vi menar har bäst förutsättningar att möta samhällsförändringarna och som är vägen framåt för att kunna erbjuda en mer jämlik vård med hög kvalitet, god tillgänglighet och god effektivitet.

Om vi blickar in i framtiden ser vi flera utvecklingstendenser som kommer att förändra sjukvårdsektorn inom några år. Den medicinska och tekniska utvecklingen innebär att vi kan göra allt mer för många patienter och allt högre upp i åldrarna. Tillsammans med den demografiska utvecklingen medför detta att efterfrågan och kraven på sjukvården fortsätter att stiga.

Ladda ner hela programmet


Fördjupning:

 • Styrning av vården

  Sverige är ett för litet land för att rymma 21 självstyrande landsting och regioner med ansvar för sjukvården.

 • Utskrivningsklara patienter

  Läkarförbundet anser att vård ska ges på rätt vårdnivå. Ett stort problem är att många patienter – ofta sköra, äldre personer – tvingas ligga på sjukhus för länge. Det innebär sämre vård, livskvalitet och trygghet.

 • Vårdgaranti

  Läkarförbundet är positivt till vårdgarantin om den stöder de grundläggande principer som svensk sjukvård vilar på: allas lika värde och lika rätt till sjukvård.

 • Vårdplatser

  Vårdplatsbrist, med överbeläggningar och utlokaliseringar, är frågor Läkarförbundet arbetat länge med utifrån ett patientsäkerhets- och arbetsmiljöperspektiv.

 • Vårdval

  Läkarförbundets ställningstagande om vårdval grundar sig varje invånares rätt att själv välja sin läkare och sin vårdgivare. När invånaren ges ett ökat inflytande över sin vård samtidigt som den ökade konkurrensen stimulerar mångfald och ökar kvaliteten. Med fri etablering, inom ramen för ett valfrihetssystem, ökar dessutom antalet alternativ på sikt.

 • Äldrevården

  En väl fungerande äldrevård måste utgå från de behov som varje individ har. Läkarförbundet anser att äldrevården måste förbättras, bland annat genom mer läkartid i de sköra äldres vård.

Senast uppdaterad 2018-01-09
Medlemsrådgivning

Annorlunda öppettider under valborg

Medlemsrådgivningen är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Medlemsadministration är stängd måndag 30/4 och tisdag 1/5
Receptionen är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5
Växeln är öppen måndag 30/4 9 – 12 och stängd tisdag 1/5

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12