Sjukskrivning med hög kvalitet

Läkarförbundet är med och utvecklar sjukskrivningsprocessen. Vi prioriterar arbetet med att ge läkare goda förutsättningar för att arbeta med en sjukskrivningsprocess av hög kvalitet.

Ur ett professionsperspektiv verkar vi för att läkare får goda förutsättningar för arbetet med en högkvalitativ och rättssäker sjukskrivningsprocess. Studier visar att läkare uppfattar arbetet med sjukskrivningsärenden som svåra. Olika utvecklingsarbeten som pågår bör kunna bidra till att arbetet med sjukskrivningar blir lättare.

Differentiering

Läkarförbundet stödjer differentierad informationsöverföring mellan vården och Försäkringskassan. Vår uppfattning är att ett enklare förfarande vid korta mer okomplicerade sjukfall frigör resurser för de mer komplicerade och längre sjukfallen.

Stöd för rätt sjukskrivning

Ett kompliment till differentierat intygande är utvecklingsarbetet Stöd för rätt sjukskrivning (SRS) som pågår. Syftet är att utveckla ett IT-baserat bedömningsstöd som ska bidra till prognostisering av sjukskrivningslängd och tidig identifiering av de som behöver insatser.

Digitalisering

Arbetet med digitalisering och att utveckla framtidens intyg måste fortsätta. Läkarförbundet bedömer att detta måste vara en högprioriterad fråga. Det är viktigt ur både patientsäkerhets- och hanteringsperspektiv. Intygen måste vara en integrerad del av vårdens dokumentation och utvecklingen måste matcha den utveckling som pågår av journal- och dokumentationssystem.

Senast uppdaterad 2017-01-24
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton