Studie: Läkarbemanning och kvalitet

Läkarförbundet visar i en studie att det finns ett tydligt samband mellan fast läkarbemanning i primärvården och patienternas upplevelse av vårdens kvalitet och kontinuitet. 

I den här rapporten redovisar Läkarförbundet en studie av hur vårdcentralernas läkarbemanning påverkar kontinuitet i läkarkontakterna och patienternas upplevda vårdkvalitet. I studien kombineras uppgifter från Läkarförbundets kartläggning av läkarbemanningen med resultaten i Sveriges kommuner och Landstings (SKL:s) Nationella Patientenkät (NPE) för primärvården.

Genom den här studien kan vi nu sätta siffror på hur läkarkontinuiteten på landets vårdcentraler påverkar vårdens kvalitet. Läkarförbundets förhoppning är att resultaten kommer att påskynda landstingens förbättringsarbete när det gäller att etablera fungerande former för att tillgodose vårdcentralernas behov av fasta läkare och som svarar mot de krav som anges i vårdvalens regelböcker. Eftersom läkarbemanningen har en så avgörande inverkan på vårdkvaliteten kan det naturligtvis också vara angeläget att landstingen i första steget anpassar sina krav i regelböckerna till den läkartillgång som varje landsting lyckas ställa till förfogande.

Vi hoppas också att studiens resultat ska innebära att de läkare som arbetar vid vårdcentraler som inte har en stabil läkarbemanning ska se studien som ett stöd för det viktiga - ofta självuppoffrande - arbete som utförs på individnivå. Låga tal i patientnöjdhet, kontinuitet m.m. ska inte ses som personliga misslyckanden när de har sin bakgrund i att i att landstingen inte fullföljer sitt lagstadgade ansvar att ansvar att tillse att det finns en tillräckligt stor kår av specialistläkare i primärvården.

Senast uppdaterad 2015-07-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12