Patientansvarig läkare - PAL

Patienten ska ha rätt till en namngiven patientansvarig läkare (PAL) som fast vårdkontakt. Det föreslår Läkarförbundet för att skapa en bättre läkarkontinuitet.

Läkarförbundet tycker att:

  • Vi har den lagstiftning som behövs för att ge patienten rätt till en Pal. Problemet är att den inte följs och därför måste tillämpningen av lagen ändras.
  • Fler än de patienter som har livshotande tillstånd, till exempel de med kroniska sjukdomar, sköra och multisjuka äldre med flera, har behov av att en läkare är den fasta vårdkontakten, det vill säga PAL.
  • Det måste vara tydligt för patienten vem som är PAL och därför ska man ha rätt till en namngiven läkare.
  • PAL ska ha kontakt med patienten och ska tillsammans med övrig personal i teamet säkerställa patientens behov av kontinuitet och samordning.
  • Uppgifterna, ansvaret och befogenheterna måste vara tydligt för den som är PAL. Funktionen PAL ska ta avstamp i det som är viktigt för patienterna, utformas utifrån behov och verksamhetens karaktär och i nära samråd med professionerna
Senast uppdaterad 2016-06-09
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12