Nationella läkemedelsstrategin

Den nationella läkemedelstrategin (NLS) ska leda till att förbättra läkemedelsanvändningen, öka patientsäkerheten och bidra till en jämlik vård i Sverige. Läkarförbundet ingår på fler plan.

Nationella läkemedelsstrategin syftar till att få en nationell kraftsamling kring prioriterade förbättringsområden inom läkemedelsområdet och innefattar ett trettiotal planerade punkter inom olika insatsområden.

En högnivågrupp leder arbetet

Arbetet med läkemedelsstrategin leds av en högnivågrupp med Socialdepartementet som ordförande och med representanter från en rad myndigheter och organisationer, däribland Sveriges läkarförbund.
Läkarförbundet representeras i Högnivågruppen av Karin Båtelson, ordförande i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

Expertgrupp

Till högnivågruppen finns en expertgrupp med en medlem från respektive myndighet/organisation representerad i högnivågruppen. Expertgruppen har en förberedande funktion inför varje högnivåmöte bland annat avstämningar av statusrapporteringar för varje ingående aktivitet i de sju insatsområdena samt den på hösten årliga revideringsprocessen av handlingsplanen.
Läkarförbundet representeras i Expertgruppen av Synnöve Lindemalm, ledamot i Läkarförbundets råd för läkemedel, IT och medicinteknik (RLIM)

Omvärldsanalyser

Läkarförbundet lämnar årligen in omvärldsanalyser inför revideringen av handlingsplanen.
Läkarförbundets omvärldsanalys 2015

Senast uppdaterad 2016-06-14
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12