Läkemedels- och apoteksutredningen

Sedan juni 2011 arbetar en särskild utredare med uppdrag att utreda vissa frågor om prissättning, tillgänglighet och marknadsförutsättningar inom läkemedels- och apoteksområdet. Utredningen har hittills lämnat tre delbetänkande och fortsätter arbetet med slutbetänkande som ska lämnas till Socialdepartementet den 30 oktober 2014.

Läkarförbundet bevakar utredningen och har lämnat remissvar på de två första delbetänkanden. Vi har även under hand lämnat skriftliga synpunkter och deltagit vid de samrådsmöten som utredningen löpande har bjudit in till.

Läkarförbundets remissvar Ersättning vid läkemedelsskador-mm

Läkarförbundets remissvar Fortsatt utveckling av läkemedels- och apoteksmarknaden

Läkarförbundets synpunkter 2014

Läkarförbundets synpunkter 2012

Senast uppdaterad 2014-07-01
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12