Patientens delaktighet i sin vård

Att patienten har tillgång till innehållet i sin journal anser Läkarförbundet är en självklarhet. Att vården och patienterna får möjlighet att interagera via moderna IT-system precis som i andra branscher är önskvärt. Att journalinnehåll görs tillgängligt över nätet kräver däremot omdöme och respekt för både professionen och patienter.

Det innebär stora möjligheter i vården, men det finns även en del farhågor - såväl för patientens säkerhet som för vårdens arbetsformer. I Läkarförbundets policy ”Patientens delaktighet i sin vård” (2011), redovisas förbundets syn i fem viktiga punkter.

Sveriges läkarförbund anser att

  1. Patienten ska efter menprövning kunna få utlämnandet av journalinformation i elektroniskt format och inte bara på papper.
  2. Det måste finnas en funktion - lika över hela landet - som gör det möjligt för läkaren att vid kontakt med patienten ange att journalhandlingar ska göras tillgängliga elektroniskt för patienten även innan den nämnda 14-dagarsgränsen.
  3. Ett strukturerat sätt för patienten att tillföra uppgifter till journalen behövs för att underlätta uppföljning och effektmätningar.
  4. En strukturerad och nationellt tillgänglig läkemedelsjournal måste finnas tillgänglig för vården och patienten för att underlätta för ändrade ordinationer och för att underlätta för patienten att få en uppdaterad överblick över sin läkemedelsbehandling.
  5. Journalerna ska stödja ett system där patientens eventuella avvikande uppfattningar eller andra kommentarer till journaltexter, går att hitta i anslutning till avsedd anteckning. Respektive handling som inkommer från patienten ska alltså kunna kopplas som referens till ett lämpligt ställe i journalen. 

Läs hela policyn 

Senast uppdaterad 2013-11-27
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12