IT-rond – ett verktyg för att förbättra den lokala IT-miljön

IT-ronden är en form för lokalt inflytande över hur IT-miljön utformas, som utvecklats inom Läkarförbundet. En checklista har tagits fram för dialog där systemleverantören och den lokala IT-avdelningen följer det praktiska patientarbetet. IT-ronden har visat att det ofta går att lösa många problem påfallande enkelt.

MedsITtning

Medsittning innebär att representanter för systemleverantören och den lokala IT-avdelningen följer med vårdpersonal under en halv dags praktiskt patientarbete för att se hur IT-systemen fungerar.

Varje medsittning resulterar i ett protokoll med framförda synpunkter på önskade förbättringar från personalen samt ett antal förslag på lösningar från IT-ansvariga, så kallade Tips och Trix.

Resultatet av medsittningen kan följas upp på arbetsplatsträffar. Tips och Trix är ofta användbara för många olika verksamheter och kan allt eftersom läggas lättåtkomligt på intranätet och gås igenom regelbundet på alla arbetsplatser.

IT-rond

IT-ronder genomförs som en rond, men med fokus på IT. Det är ett sätt att systematiskt gå igenom en IT-miljö. Det rör allt från praktiska problem till utbildning, haverirutiner etc. Du kan ladda ner checklistan för IT-rond (se högerspalt). Tänk också utifrån dina lokala förutsättningar.

Senast uppdaterad 2013-04-23
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12