eHälsosystemens användbarhet

De som arbetar inom vård och omsorg tycker att eHälsa har en enorm potential att underlätta arbetet.

Tyvärr är vardagen för läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fylld av gamla it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. Om man ens har tillgång till systemen.

Sveriges läkarförbund har tillsammans med Kommunal, Svenska Läkaresällskap, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet.

Vi övertygade om att eHälsosystemens användbarhet kan öka genom att:

  • förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling, förvaltning och implementering av eHälsa
  • tillgodose att kompetens och engagemang inom eHälsa finns på alla nivåer i ledningen
  • aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av eHälsa
  • initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
  • standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation
  • säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur
  • utöva tillsyn över eHälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter
Senast uppdaterad 2014-01-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12