IT-systemen måste vara kliniskt användbara

Väl fungerande IT-system är viktigt för att läkaren ska kunna sköta sitt jobb effektivt och professionellt.

Journalen

Journalen är en av läkarens viktigast arbetsverktyg. Den måste fungera som arbetsverktyg för läkaren, men måste också ta hänsyn till patientens integritet.

Ett bättre IT-stöd gagnar alla

Läkarförbundet har tillsammans med andra fackförbund inom UserAwards tagit reda på hur IT-stöden fungerar inom svensk vård- och omsorg.

IT blir ett bättre stöd genom att t ex:

  • förbättra överblicken över arbetsuppgifter
  • underlätta personalens planering
  • uppföljning av det egna arbetet
  • simulera olika handlingsalternativ

Kommunikation och samverkan via IT

Vård- och omsorgsarbete handlar i ökad utsträckning om samarbete. IT-systemen ska vara verktyg för att förbättra kommunikationen.

Ökad nytta för alla

Att IT-stöden är väl utformade och anpassade till verksamhetens behov har stor betydelse för ekonomi och kvalitet i de stora satsningar som görs på IT inom vården. Välfungerande IT gagnar alla: patienter, vårdpersonal och uppdragsgivarna så som kommuner och landsting.

Senast uppdaterad 2014-01-16
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12