IT i vården

IT är en väsentlig del av alla läkares vardag. Det finns många problem och Läkarförbundet arbetar för att få till stånd förbättringar.

Redan år 2004 antog Läkarförbundet sitt policyprogram för IT i vården. Trots att det har många år på nacken är det påfallande aktuellt. Programmet utgår från den IT-utveckling som då kunde anas. Bland annat säger vi att:

  • IT-stödet måste utformas med tanke på patienternas sekretess och integritet.
  • Nya IT-system ska inte kunna införas om de inte är snabbare och säkrare än de som redan finns.
  • Systemen ska underlätta läkarnas arbete och vara anpassade efter verksamhetens behov.
  • Systemen ska inte behöva övervakas utan måste varna för fel och potentiella brister i patientsäkerheten.
  • Data måste dokumenteras på ett strukturerat sätt för att undvika ett informationsöverflöd.

Arbetsmiljö

Tillsammans med övriga vårdfack har vi undersökt hur de som arbetar med vårdens IT-system tycker att de fungerar. Undersökningen visar ett stort missnöje och läkarna är den yrkesgrupp som är mest missnöjd. För läkarna är IT-systemen ett stort arbetsmiljöproblem och ju fler läkare som är med i utformningen av systemen desto bättre.
För att arbeta med IT-systemen på arbetsplatsen har Läkarförbundet tagit fram en mall för IT-rond.  Läs mer

Patientens delaktighet - Journaler på nätet

Att patienten har tillgång till innehållet i sin journal anser Läkarförbundet är självklart. Att vården och patienterna får möjlighet att interagera via moderna IT-system precis som i andra branscher är önskvärt. Att journalinnehåll görs tillgängligt över nätet kräver dock omdöme och respekt för både läkare och patienter. Läs mer

Nationell e-hälsa

Regeringen antog en nationell e-Hälsostrategi 2010 och de arbetar nu med att implementera den. Läkarförbundet har - tillsammans med andra organisationer - analyserat användbarheten i e-Hälsosystemen. Vi är även med i grupper för att lyfta de frågor som är viktiga för att systemen ska fungerar i sjukvården, tex frågor inom patientsäkerhet och arbetsmiljö. Läs mer

IT-stöd för journal- och ordinationssystem

2013 fick SBU in ett projektförslag från Läkarförbundet angående ”IT-stöd för journal- och ordinationssystem”. Förslaget skickades vidare till Dick Stockelberg, medicinsk chef på Inera. Förslaget har nu tagits omhand av Ineras ledningsgrupp. Läs mer

Hur jobbar Läkarförbundet?

För Läkarförbundet är vårdens IT-system prioriterade frågor. Förbundet arbetar med dem inom Rådet för läkemedel, IT och medicinteknik - RLIM och Arbetslivsgruppen - ALG. Genom skrivelser och kontakter med regering, myndigheter, branschorganisationer m.fl. lyfter vi fram de kliniska och fackliga perspektiven. Flera av Läkarförbundets förtroendevalda har plats i de grupper som ansvarar för förändringsarbetet med IT och läkemedel på nationell och lokal nivå.

 

Kontakt

Ledamöter i RLIM>

Ledamöter i ALG>

Senast uppdaterad 2015-10-28
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton