Nätverk och föreningar

NCD-nätverket

Sveriges läkarförbund ingår i NCD-nätverket. NCD - non-communicable diseases (icke smittsamma sjukdomar) - står  för majoriteten av alla förtida dödsfall i världen. Det handlar framför allt om hjärt-kärlsjukdomar, cancer, diabetes och kroniska lungsjukdomar. Gemensamt är fyra huvudsakliga riskfaktorer: tobak, alkohol, ohälsosamma matvanor och otillräcklig fysisk aktivitet. Det svenska NCD-nätverket har bildats av 19 organisationer, däribland Läkarförbundet,  för att samverka, sprida information om riskfaktorer och skapa en medvetenhet om vikten av åtgärder för att begränsa antalet dödsfall.

Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025

Tobacco Endgame

Sveriges läkarförbund ställer sig bakom projektet "Tobacco Endgame – Rökfritt Sverige 2025".
Det är ett opinionsbildningsprojekt som syftar till att åstadkomma ett beslut om den tidpunkt då Sverige ska vara ett rökfritt land, och tobaken inte längre är det dominerande folkhälsoproblemet.
Läs mer

Läkare mot tobak

Läkare mot Tobak arbetar för att minska tobaksbruket. Föreningens mål är att öka kunskapen om tobakens skadeverkningar och påverka attityder hos läkare för att stimulera till ett tobaksförebyggande arbete.
Läs mer om föreningen

Senast uppdaterad 2014-06-20
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12