Jämlikare folkhälsa kräver politiska åtgärder

Genom ett offensivt arbete med förebyggande hälsa kan fler människor må bättre och få ett längre liv. Behovet av sjukvård kan också minska.

För att lyckas med detta har Läkarförbundet tagit fram ett folkhälsopolitiskt program "Det ska vara lätt att göra rätt". Utgångspunkten för Läkarförbundets program är att föra vidare de erfarenheter och lärdomar som läkare gör i sitt dagliga arbete.

Läkarförbundet vill att det förebyggande arbetet grundas på vissa tydliga principer. Målet är att förbättra folkhälsan och markera vikten av att läkarnas kunskaper och engagemang tas tillvara.

Läs mer:

Läs hela programmet "Det ska vara lätt att göra rätt"
Debattartikel GP 20 juni 2014
Signerat i Läkartidningen, juni 2014

Senast uppdaterad 2016-04-27
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12