Läkarförbundet i Almedalen

Läkarförbundet finns på plats i Almedalen. I år hittar du oss i Läkartidningens tält, Strandvägen, H508 (hamnplan). Seminarier hålls måndag-torsdag och Läkarförbundets dag är tisdag den 5 juli.

Heidi Stensmyren kommenterar mitt i Almedalen

 

Vi kommer gärna och debatterar om frågor som berör läkare och våra patienter. Hör gärna av dig till oss.

Almedalen 15


5 juli klockan 08:30-09.25

Bot och bättring – recept för hälso- och sjukvården

Arrangör: Sveriges läkarförbund
Plats: Strandvägen, H508, Läkartidningens tält
Vi bjuder på lättare frukost

Vi bjuder på frukost och lanserar samtidigt vårt nya sjukvårdspolitiska program. I ett samtal med Lisa Kirsebom* berättar Heidi Stensmyren om Läkarförbundets syn på hur sjukvården ska finansieras, styras och organiseras. Vilka prioriteringar behöver göras, både lokalt och regionalt, mellan huvudmännen för att principen om allas rätt till likvärdig vård ska gälla?

*Lisa Kirsebom är  vetenskapsjournalist med medicin och bioteknik som huvudämnen, skriver även om fysik, kemi, biologi och teknik.

Läs mer


5 juli klockan 14.40-15.45

Lär av Norge – satsa på en nationell reform i primärvården

Arrangör: Sveriges läkarförbund
Plats: Strandvägen, H508, Läkartidningens tält
Vi bjuder på eftermiddagsfika

Den svenska primärvården behöver en nystart. Vår studie visar att läkare på flera håll inte kan garantera god vård åt vårdcentralens patienter. Hur utvecklar vi primärvården och lockar dit fler specialister? Kan framgångsreceptet vara en nationell reform för att utveckla vårdvalet?

Läs mer


5 juli klockan 16:00 - 18:30

Mingel och seminarium: Hållbar utveckling av cancervården

Arrangör: Nätverket mot cancer, Läkarförbundet, Vårdförbundet, Fysioterapeuterna, SWEDPOS
Plats: S:t Drotten, kyrkoruin, Syskongatan 1
Vi bjuder på lättare förtäring

Plattform och mötesplats där intressenter får mötas, diskutera och debattera cancerfrågor för att öka kunskapen om cancerpatienternas och närståendes situation hos allmänhet, profession och beslutsfattare. Inbjudna politiker, beslutsfattare, sjukvårdsrepresentanter och andra intressenter svarar på 3 frågor.

Läs mer och reservera en plats


6 juli klockan 13.00-13.50

Patientsäkerhet och god arbetsmiljö i sjukvården hänger ihop. Vad kan vi göra tillsammans?

Arrangör: Löf (Landstingens Ömsesidiga Försäkringsbolag), Sveriges läkarförbund
Plats: Strandvägen, H508, Läkartidningens tält

Svensk sjukvård hämmas idag, mer eller mindre, av brist på utbildade anställda. Samtidigt skadas knappt var tionde patient under vård. Det finns en tydlig och stark koppling mellan säkrare vårdmiljö och god arbetsmiljö. Om patientsäkerheten blir bättre, blir också arbetsmiljön bättre och tvärt om.

Läs mer


7 juli klockan 12.00-12.45

Boksamtal: Hjärnforskning, alkoholberoende och begär efter kärlek

Arrangör: Sveriges läkarförbund, Natur & Kultur
Plats: Strandvägen, H508, Läkartidningens tält

Modern hjärnforskning har gjort det möjligt att bättre förstå alkohol- och drogproblem och bakomliggande känslor. Hur kan de framstegen tas tillvara för att ge empatisk, verksam beroendebehandling? Hur kan vi komma ifrån moraliserande attityder och vårdideologiska strider?

Läs mer


7 juli klockan 14.00-15.00

Klimatfråga - något för läkare?

 

Arrangör: Arbetsgruppen för Klimat och Hälsa Sveriges läkarförbund
Plats: Strandvägen, H508, Läkartidningens tält

Bevisen för att det sker en klimatförändring blir allt större. Att det också har, och kommer få en allt större, effekt för människors hälsa blir också tydligare. I och med detta anser Läkarförbundet att det är viktigt att läkare engagerar sig i frågan och 2015 publicerades Läkarförbundets Klimatpolicy.

Men hur kan läkare och sjukvården bidra i kampen mot klimatförändringen och finns ansvar till engagemang? Hur kan man arbeta; lokalt, regionalt och nationellt? Hur kan sjukvården förbereda sig för nya sjukdomar och naturkatastrofer som följer i det förändrade klimatets väg?
Dessa frågor diskuteras när Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa bjuder in till paneldiskussion under Almedalsveckan.

I panelen:
Staffan Rosenberg, överläkare på klinisk farmakologi, Karolinskas läkemedel och miljögrupp
Frida Berry Eklund, talesperson Föräldravrålet och kampanjchef på Global Call for Climate Action.
Margareta Fransson, MP, region Östergötland. 1:e vice ordförande regionstyrelsen
Olle Hollertz, överläkare på Kalmar läns landsting. Ledamot Läkarförbundets klimat och hälsa grupp

Moderator:
Sofia Lindegren, Läkarförbundets arbetsgrupp för klimat och hälsa

Det bjuds närproducerad, lättare förtäring. Välkomna!

 


Fullständigt program:

För att se Läkarförbundets och delföreningarnas fullständiga program, se Almedalskalendariet.

Kontakt:
Ulrica Törning, Sveriges läkarförbund, 073-6422280, ulrica.torning@slf.se
Mattias Eriksson, Sveriges läkarförbund, 070-790 34 01, mattias.eriksson@slf.se

Senast uppdaterad 2016-11-08
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12