Sveriges läkarförbund i Almedalen 2017

Sveriges läkarförbund lyfter frågorna om: läkare som chefer, vårdplatsbrist, primärvårdsreform och läkares arbetstider under årets Almedalsvecka - tillsammans med flera av våra föreningar genomför vi 14 seminarier och ett vårdmingel!

Heidi Stensmyren i Almedalen

Ordförande Heidi Stensmyren och förbundsstyrelsen är i Almedalen för att sätta läkares frågor och  yrkesroll på agendan.

Välkommen till oss, vi finns i Läkartidningens tält vid hamnrondellen, H502. Vill du hellre kommunicera med oss i sociala medier använder du #vitaransvar.

Väl mött!
Erik Kjellin, kommunikationsstrateg
erik.kjellin@slf.se

Mer information om våra aktiviteter hittar du nedan

 • Vilken betydelse har chefskapet för vårdens resultat?

  Vilka positiva och negativa effekter kan forskningen se av läkares chefskap gällande kvaliteten på vården, personalnöjdheten och hanteringen av finansiella och operativa resurser? Är det ett problem att färre läkare antar chefskap, och vad kan i så fall göras för att vända utvecklingen?

 • Hur löser vi vårdplatsbristen?

  Bristen på vårdplatser har cementerats och i praktiken blivit ett normaltillstånd, under hela året – över hela landet. Och vårdplatsbristen utgör stora risker för patientsäkerheten såväl som för personalens arbetsmiljö.

 • Hur kan vi ställa om sjukvården för att klara framtidens utmaningar?

  Primärvården befinner sig i ett allvarligt läge. Resursbrist, en ökande andel vårdkrävande äldre och svårigheter att lösa läkarbristen på vårdcentralerna gör att vi närmat oss gränsen då det inte längre går att leverera en fungerande primärvård med godtagbar kvalitet.

 • Ska politiker lägga personalens schema?

  Ett arbetstidsavtal måste ge så mycket vård som möjligt med de resurser vi har och även gynna ett livslångt och hälsosamt arbetsliv, men hur fungerar jour och beredskapssystemet i praktiken för att säkra kontinuitet, säkerhet och tillgänglighet i vården. Hur mycket vård får vi ut av nuvarande system och hur mycket arbetar läkare – egentligen?

 • Att samtala med tonåringar om alkohol, droger och andra laddade ämnen

  Alkohol, droger och rökning kan lätt bli källor till konflikter mellan vuxna och tonåringar – men det går att samtala respektfullt. Hur får man till en diskussion utan att fastna i låsta positioner? Motiverande samtal, MI, är en metod som kan öppna nya vägar att kommunicera.

 • Läkarförbundets vårdmingel!

  Heidi Stensmyren hälsar dig välkommen och vi är glada att Torbjörn Sjöström, vd på Novus, finns på plats för att berätta vilka frågor människor i Sverige tycker är allra viktigast inför valet 2018. En sak är säker - vi går mot ett vårdval.

 • Läkarförbundets föreningar i Almedalen

 • Övriga seminarier som förtroendevalda i Läkarförbundet deltar i

Senast uppdaterad 2017-06-30