Sjukvården behöver förändras

Läkarförbundets politik syftar till ökad tillgänglighet, säkerhet och kvalitet i vården.

Läkarförbundets politik bild

Oavsett vem du är och var du bor i landet ska du ha samma rätt till sjukvård. För att nå detta behövs förändringar i samhället.

Ladda ner Läkarförbundets sjukvårdspolitiska program.

Läkarförbundet arbetar på många olika sätt med professions- och politikfrågor. Det handlar bland annat om

  • att kunna erbjuda hälso- och sjukvård av hög kvalitet
  • att läkare ska få utbildning av hög kvalitet och möjligheter till vidareutbildning
  • att läkare ska ha en arbetsmarknad med mångfald
  • och mycket mer...

Läkarförbundets påverkansarbete handlar bland annat om att analysera, utarbeta egna förslag och bedriva opinionsbildning. Vi besvarar remisser och deltar i utredningar som berör läkare.

Senast uppdaterad 2016-06-07