Är du utbildad i annat EU-land och planerar att göra AT i Sverige?

Tänk på att i god tid innan anställningen börjar skicka in en ansökan till Socialstyrelsen om att få fullgöra AT i Sverige!

Det är flera medlemmar utbildade i annat EU-land som har kontaktat Läkarförbundet efter att man missat att ansöka och fått beslut från Socialstyrelsen att få göra AT. Kravet gäller inte om du har utbildning från ett nordiskt land. Har du frågor kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning, 08-7903510, medlemsradgivningen@slf.se

Hur du ansöker finns information hos Socialstyrelsen

Senast uppdaterad 2015-01-22
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12