Vanliga frågor

Är SYLF emot AT?

Vi ser att fördelarna i AT kan fångas upp av en välfungerande introduktionstjänstgöring och AT:s alla nackdelar det går att läsa om ovan försvinner.

 

Är introduktionstjänstgöringen en del av ST?

Nej! Introduktionstjänstgöringen kommer att vara en del av specialiseringen men dagens nya ST anser vi inte ska utredas. Introduktionstjänstgöringen kommer att bli som ett eget block innan ST som kommer att kräva svensk läkarlegitimation. Vägen kommer då att bli den samma för alla läkare som vill specialisera sig i Sverige oavsett om de har fått sin legitimation direkt efter en svensk grundutbildning efter godkännande av en legitimation från ett EU/EES-land eller gått igenom den process som krävs för att få en legitimation från ett land utanför EU/EES godkänd. På så sätt fångas också medarbetare med legitimation från EU/EES som i dag inte får göra AT i Sverige upp.

 

Räcker sex år grundutbildning för att få tillräcklig kunskap för legitimation?

Alla universitet intygade i sina remissvar att de kommer kunna skapa tillräckligt bra examinationsformer och målbeskrivningar för att kunna garantera kunskap för legitimation efter sex år. SYLF anser dock att det är av stor vikt att universiteten helt gör om och förbättrar sina läroplaner och inte enbart lägger till en extra termin.

 

Men AT fungerar ju bra. Varför ska vi krångla och ändra?

AT har absolut fördelar men också stora nackdelar. I SYLF:s AT-ranking ser vi år efter år att AT inte fungerar som den utbildningstjänst den är tänkt att vara. I slutändan handlar det om patientsäkerhet och kompetensförsörjning och i båda dessa anseenden är AT skapad för dåtid och inte framtid.

 

Vad händer med oss som väntar på AT nu?

I Läkarutbildningsutredningen beskrivs en övergångsfas på 8 år innan den nya läkarutbildningen ska vara helt införd. Stora förändringar kräver lång tid och övergångsregler kommer att finnas på plats för att säkerställa att ingen fastnar mellan de två systemen. Det system du befinner dig i just nu kommer troligast också vara det system du kommer erhålla legitimation i. SYLF kommer om en ny läkarutbildning och introduktionstjänst införs att arbeta för att säkerställa att kvaliteten och dimensioneringen av AT hålls uppe under en sådan övergångsperiod. 

Senast uppdaterad 2016-09-14