Ledarskaps-ST

Trots flera handlingsprogram för att utveckla läkarnas ledarskap har läkarkåren under de senaste tio åren tappat chefs- och ledningsansvar i sjukvården. Tiden är förbi då läkarkåren enbart i kraft av gedigen medicinsk kunskap med självklarhet blev chefer i vården. Idag krävs därutöver större kompetens inom ledarskapsområdet. SYLF anser att läkare med sin medicinska expertis ska vara drivande och ta ansvar för att leda och organisera vården.

På några platser i landet har särskilda ST-block med inriktning på ledarskap inrättats. SYLF ser mycket positivt på detta och drev frågan särskilt i Projekt: Ansvar under åren 2012-2013. ST-block med inriktning mot ledarskap medför att läkare står sig bättre rustade och manade till att anta ett ledningsansvar och chefskap. SYLF stödjer vårdgivare som verkar för att utveckla eller starta liknande ST-block eller AT-block och kommer gärna med synpunkter och råd kring utformning.

Kontakta någon i styrelsen vid frågor.

Läs mer i SYLF:s Ledarskapspolicy med bilagor i högerspalten.

Senast uppdaterad 2017-02-02