Fullmäktigemöte 2018

SYLF:s ordinarie fullmäktigemöte går av stapeln den 16-17 mars 2018. Möteslokal är IVA Konferenscenter, Grev Turegatan 16. Mötet inleds fredagen den 16 mars kl. 10.00, registrering från kl 09:00.

SYLF:s valberedning informerar:

Vid SYLF:s ordinarie fullmäktigemöte den 16-17 mars 2018 sker val till följande uppdrag i SYLF:

  • Förste vice ordförande
  • 1 st Ledamot av styrelsen
  • Chefredaktör för Moderna Läkare tillika ledamot av styrelsen
  • Förtroendemannarevisor och suppleant
  • Ordförande till SYLF:s representantskap
  • Ordförande till FUM
  • Vice ordförande till FUM
  • 2 st protokolljusterare tillika rösträknare till FUM
  • 19 ledamöter samt 19 ersättare till Sveriges läkarförbunds fullmäktigemöte

Information om nomineringar hittar ni här

Du har även möjlighet att skriva motion där du kan påverka SYLF:s arbete. Motioner skickas till kansli@sylf.se och ska vara styrelsen tillhanda senast 19 januari. Mer information om motioner hittar ni här

Anmälan till SYLF:s fullmäktigemöte 2018 (LÄNK till Anmälan)

Lokalavdelningarnas mandatfördelning 2018 (LÄNK)
*tänk på att en lokalavdelning måste nominera lika många reserver som delegater till Fullmäktigemötet

Handlingar till Fullmäktige 2018; 
● Del 1 -Året som gått (LÄNK)
-innehåller bland annat verksamhetsberättelse och ekonomiska handlingar v-året 2017 till 2018.
● Del 2 - Framtiden (LÄNK)    
-innehåller bland annat verksamhetsplan, motioner, propositioner och val. 
● Årsredovisning och Revisionsberättelse (SYLF & SYLF:s P-stiftelse) (LÄNK)

Senast uppdaterad 2018-03-05