Moderna Läkare

Moderna Läkare är SYLF:s medlemstidning. Den har en upplaga på drygt 20 000 och vänder sig främst till underläkare och beslutsfattare inom hälso- och sjukvården. Tidningen strävar efter att inspirera unga läkare och att informera om fackliga frågor och underläkarfrågor. Moderna Läkare ges ut 4 gånger om året.

Läs månadens upplaga


Senast uppdaterad 2018-05-18