Utbildningskvalitet

Att verka för god utbildningskvalitet under hela yrkeskarriären är en av SYLF:s huvuduppgifter och genomsyrar SYLF:s centrala och lokala arbete.

Några krav på handledning, instruktion eller utbildning av examinerade läkare innan AT finns idag inte. SYLF anser att den utbildning som erbjuds under AT-utbildning också bör erbjudas examinerade läkare innan AT.


Det är av yttersta vikt att handledning, instruktion och stöd av legitimerad kollega finns avtalat från första arbetsdagen. Den nyutexaminerade läkaren är utsatt, uppgifterna krävande och den första tiden i yrket underlättas endast genom ett tydligt kollegialt stöd och god introduktion.

Senast uppdaterad 2016-08-25