Privatanställda läkare

Utvecklingen mot flera olika vårdproducenter och arbetsgivare går snabbt och innebär en vitaliserad arbetsmarknad för läkare. I första steget har det främst varit specialister och vissa ST-läkare inom primärvård som varit anställda av privata företag, men allt fler underläkare berörs nu. Du som tar anställning utanför landstingen bör tänka på att vissa villkor – bland annat vad gäller föräldrapenning, semester, försäkringar och avsättningar till pension kan vara både bättre och sämre inom den privata sektorn. Övertidsersättning är en annan förmån som inte alltid ingår. Detta bör du således noggrant kontrollera innan du tackar ja till en tjänst och en lön. Kontrollera också noggrant vilken anställningstrygghet som gäller för dig. Vad SYLF hittills erfarit så fungerar utbildningen minst lika bra hos privata vårdgivare som hos offentliga, sett på gruppnivå.

Senast uppdaterad 2014-10-17