Lön före AT

För medicine studerande som arbetar under sina sista kliniska terminer och läkare under provtjänstgöring har det tidigare funnits en lägstalön definierad i det centrala kollektivavtalet.  Sedan mars 2014 är lägstalönen avskaffad och lönesättningen är nu fri. För examinerade läkare innan AT finns ingen fastslagen miniminivå. Detta skapar givetvis både möjligheter och utmaningar för både läkaren och lönesättande chef. SYLF kommer att särskilt bevaka löneutvecklingen för denna i och med avskaffandet av minimilönen.


SYLF anser att examinerade läkare ska ha lön i nivå med AT-läkare då kvalifikationen för att bli AT-läkare är uppnådd. När man tar anställning som examinerad läkare före AT är det viktigt att, förutom att försöka förhandla fram en bra lön, även vara noga med att se över övriga villkor. Finns rätt till övertidsersättning? Hur ersätts jour och beredskap? Vidare är det viktigt att ha tillgång till kontinuerlig handledning och instruktion. Som ny i karriären är man särskilt sårbar och i mest behov av ovanstående. 


Genom att fler begär och får igenom likvärdiga lön- och arbetsvillkor som AT-läkarna hoppas SYLF på sikt att fler AT-platser skapas och i och med detta kortade väntetider för AT. Varken den examinerade läkaren, vården eller patienterna tjänar på att läkare, som genomgått en lång och dyr grundutbildning, hindras från att nå fram till legitimation och specialistexamen.

Senast uppdaterad 2014-10-17