Läkare före AT

SYLF anser att läkare som arbetar i väntan på AT bör ha ett tryggt stöd i form av god klinisk instruktion och handledning i yrkesrollen.

Detta är viktigt såväl för den egna utvecklingens skull som för patientsäkerheten. Helst bör antalet erbjudna AT-platser i landet utökas för att minska väntetiden för AT.

Kom ihåg att du har rätt att löneförhandla inför nyanställning. Be om ett lönesamtal (gärna avskilt från anställningsintervjun) för att förhandla lön och andra villkor med lönesättande chef innan du skriver på anställningskontraktet. Förhandlingsbara villkor kan vara studietid, litteratur och kurser.

Senast uppdaterad 2015-04-28