Bli medlem

BLI MEDLEM! Uppdatera din e-post

Anmäl läkarexamen

Som medlem i SYLF är du automatiskt också medlem i Sveriges Läkarförbund och har tillgång till hela vår stab av experter på såväl löner och avtal som professionsfrågor. Du kan (efter en karenstid) få hjälp från din lokala läkarförening eller SYLF-avdelning om du får problem eller har frågor, och du får tillgång till en rad medlemsförmåner, såsom Läkartidningen och Moderna Läkare. Varje medlem ger oss också större tyngd när vi för fram läkarkårens perspektiv till politiker och andra makthavare.

Den del av medlemsavgiften som SYLF tar ut är 528 kr/år.

Senast uppdaterad 2018-05-08