Utbildningskvalitet

Att verka för god utbildningskvalitet under AT är en av SYLF:s huvuduppgifter och genomsyrar SYLF:s centrala och lokala arbete.

I dag finns inga krav på extern kvalitetsgranskning vilket SYLF beklagar. Årligen gör SYLF en ranking av landets AT-orter där AT-läkarna själva skattar upplevd kvalitet.

Ett av syftena med AT-rankingen är att stimulera sjukhusens egna kvalitets- och förbättringsarbeten för AT. 

Utbildningsenheter kan själva begära granskning av utbildningen enligt SPUR vilket är en läkarledd, extern inspektionsverksamhet där professionen inspekterar AT- och ST-utbildande enheter med avseende på utbildningskvalitet och praktiska förutsättningar.

Senast uppdaterad 2016-12-09