Forskar-AT

Forskar-AT erbjuds i någon form på alla universitetssjukhus och på en del håll i landet finns det även forskar-AT på mindre sjukhus. Forskar-AT söks generellt på samma sätt som ordinarie AT-block och vid samma tidpunkter. 

På en del orter kan man konvertera en vanlig AT till forskar-AT under resans gång. Uppläggen varierar från sjukhus till sjukhus men gemensamt är att den vanliga AT-tjänstgöringen varvas med forskning och att AT-tjänstgöringen är förlängd. Det finns också sjukhus som tillhandahåller prova-på-månader för AT-läkare som inte tidigare testa forskning.

Hur lång forskningstid som ingår i en forskar-AT och hur denna får förläggas varierar från sjukhus till sjukhus, det är viktigt att som AT-läkare vara ute i god tid och planera sin tjänstgöring tillsammans med AT-chef/AT-studierektor och eventuell forskningshandledare.

SYLF förespråkar att AT-läkare som förlänger sin AT för att forska ska erhålla lönekompensation för den tid som AT förlängs. Detta sker redan idag på flera håll i landet, men det är viktigt att man när man söker forskar-AT också kontrollerar förutsättningarna på de aktuella sjukhusen. Lönekompensationen sker idag ofta genom att AT-läkaren erhåller lön i paritet med en nybörjar ST-läkare under den förlängda tjänstgöringstiden.

På vissa sjukhus är forskar-AT-läkaren tjänstledig från sin AT-anställning under forskningstiden och avlönas i stället av universitetet. Det finns risker med denna konstruktion då pensionsinbetalningar, intjänande av semester och liknande kan påverkas, samma saker är viktiga att beakta om man under AT ägnar sig åt så kallad externfinansierad forskning framför allt med stipendiefinansiering.

Senast uppdaterad 2015-04-28