AT-läkares lön

AT-läkare ingår inte i den årliga löneöversynen, vilket alla andra av landstingets fast anställda läkare gör. Istället kan AT-läkare löneförhandla efter 12 månaders anställning i enlighet med rådande nationella läkaravtal. Därefter kan förhandling om lön upptas var tolfte månad. Det senare är tänkt att ge möjlighet till förhandling för de som får förlängd AT-tid på grund av exempelvis forskning eller föräldraledighet. Avsteg från det centrala kollektivavtalet kan göras genom lokala avtal. Fråga din lokalavdelning hur det fungerar på din AT-ort. Se också AT-guiden för löneläget på landets AT-orter.

Det finns inte några bestämmelser om så kallad "leg-lön" efter viss tid, utan det är helt en förhandlingsfråga. På många AT-orter finns lokala kollektivavtal eller regelverk som ger en särskild löneförhöjning efter en viss tid. Det kan i sådana fall ersätta förhandlingen efter tolv månader.

Många svarande i SYLF:s AT-ranking uppger att de inte fått löneförhandla. Av de som ändå fått förhandla upplevde många att den de förhandlade med inte hade något verkligt mandat att sätta lön. SYLF:s åsikt är att chefskapet för AT-läkare måste tydliggöras genom att man tillsätter AT-chefer med ett klart arbetsgivaransvar och mandat att sätta lön.

Den 1 januari 2004 avskaffades lönetarifferna för AT-läkare som då istället fick rätt att förhandla sin lön individuellt. Fram till 2011 fanns det en minimilön för AT-läkare. Sedan 1 april 2011 har minimilönen tagits bort och lönesättningen av AT-läkare är fri och individuell, som för alla andra läkare.

Läs mer och få tips kring din första anställning, lönestatistik och löneförhandling under förhandlingssidorna.

Senast uppdaterad 2015-09-29