AT-läkare

Allmäntjänstgöring (AT) kompletterar grundutbildningen med praktiska erfarenheter, bred basal medicinsk kunskap och organisatorisk insikt, något som krävs för alla läkare oavsett specialitet.

AT ska bestå av läkararbete samt utbildning under professionellt ansvar. AT ska ge klinisk träning och introduktion i arbetslivet samt tillfälle till yrkesmässig och personlig utveckling. AT genomförs under minst 18 månader där nio månader fördelas mellan invärtesmedicinska specialiteter och opererande specialiteter där inget område får understiga tre månader. Minst tre månader ska göras i psykiatrin och minst sex månader ska göras inom allmänmedicinen som ska ligga sist. Majoriteten av AT-blocken är idag 21 månader och det finns idag ännu längre AT-block inriktade mot allmänmedicin och psykiatri.

AT-läkarna ska delta i vardagssjukvård med tonvikt på akutsjukvård och tjänstgöringen ska ske under personlig handledning av specialistkompetenta läkare.

AT är tidsreglerad men också målstyrd. Detta innebär att innehållet i utbildningen skall svara mot de mål som Socialstyrelsen fastställt vad gäller kunskaper, färdigheter och förhållningssätt (SOFS 1999:5).

Ofta ställer arbetsgivaren i rekryteringssyfte ut löften om t.ex. kurser och utbildningar, betalda resor, "leg. lön" efter viss tid eller annat. Viktiga och ekonomiskt betydelsefulla löften bör man få in i sitt anställningsavtal, men andra saker anser SYLF att man bör tydliggöra i ett AT-kontrakt. Hur du söker AT-block, vilka regelverk som gäller, anställningsvillkor m.m. kan du hitta på Läkarförbundets sida.

Senast uppdaterad 2015-04-28