AT-ranking

Västerviks sjukhus toppar AT-rankingen 2017, medan andraplatsen delas av Avesta lasarett (Nr1 år 2016) och Gällivare sjukhus. I rankingens botten placerar sig Lasarett Enköping strax efter Kullbergska sjukhuset Katrineholm och Alingsås lasarett. 

Rankingen bygger på en webbsaserad enkät som varje år distribueras via e-post till delar av SYLF:s medlemskår. Enkäten består av ett antal huvudfrågor fördelade i block efter bakgrundsvariabler. 
Årets ranking besvarades av drygt 1700 AT-läkare som antingen gör eller nyligen avslutat AT. 

Läs rapporten i sin helhet här!

 

Väntetidsrapporten

Läkare väntar allt längre för att gå vidare till AT efter examen. Läs hela Väntetidsrapporten här!

 

Ifall en intrvju önskas, vänligen kontakta Jonas Ålebring på jonas.alebring@sylf.se, alt 0730342250
Vid frågot kring metod och innehåll, kontakta Shervin Vahedi på shervin.vahedi@sylf.se, 08-7903366

Läs om AT-rankingen i media: 

Pressmeddelande från SLF -
https://www.mynewsdesk.com/se/sveriges_lakarforbund/pressreleases/vaesterviks-sjukhus-aer-sveriges-baesta-at-ort-2017-2131971

Sveriges Radio, P4 Sörmland. AT-ranking: Kullbergska sjukhuset i botten -http://sverigesradio.se/sida/artikel.aspx?programid=87&artikel=6769459

Sjukhusläkaren. Västervik årets bästa AT-ort - http://www.sjukhuslakaren.se/vastervik-arets-basta-at-ort/

Region Östergötland. Regionens sjukhus klättrar i AT-ranking - https://www.regionostergotland.se/Om-regionen/Pressrum/Nyheter/Regionens-sjukhus-klattrar-i-AT-ranking/

NU-sjukvården. Ännu bättre på årets AT-ranking -
http://www.nusjukvarden.se/press/nyhetsarkiv/2017/annu-battre-pa-arets-at-ranking/

NA. Lindesbergs lasarett bästa kirurgiort för tredje året i följd - http://www.na.se/orebro-lan/lindesberg/lindesbergs-lasarett-basta-kirurgiort-for-tredje-aret-i-foljd

SVT Nyheter. Sjukhuset i Västerås i topp bland AT läkarna -
https://www.svt.se/nyheter/lokalt/vastmanland/sjukhuset-i-vasteras-i-topp-bland-at-lakarna

Senast uppdaterad 2017-10-25