Läkarförbundet vill återinföra patientansvariga läkare (Pal)

I en utredning som presenteras i dag föreslår Sveriges läkarförbund att varje patient ska ha rätt att ha en patientansvarig läkare, en så kallad Pal. Det hade patienterna före 2010, då bestämmelsen om Pal togs bort. Dagens system med en mer diffus "fast vårdkontakt" fungerar dåligt. Pal skulle förbättra patientsäkerheten, öka kontinuiteten och tryggheten för patienten och leda till effektivare vård.

Slutsatsen av Läkarförbundets utredning är att Pal behöver återinföras, men i en ny mer flexibel tappning än tidigare. Syftet är att förbättra kontinuiteten i läkarkontakterna och göra det tydligt vems om är medicinsk ansvarig för patienten. Vi anser att alla patienter med ett upprepat vårdbehov på grund av kronisk eller tillfällig sjukdom har behov av en Pal.

– Patientansvaret ska knytas till en namngiven läkare eller det team som läkaren leder. En patient kan behöva två eller flera läkare med ansvar för patientens olika hälsotillstånd. Patienten ska känna till vem eller vilka som är Pal och hur kontaktvägarna in till sjukvården ser ut, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Läkarförbundet har intervjuat läkare, diskuterat i fokusgrupper och rådgjort med patientföreningar. I utredningen har man också undersökt hur tidigare Pal fungerat och hur dagens system med mer diffust formulerade "fasta vårdkontakter" fungerar som inte ens stipulerar att det behöver vara en läkare. Genomgången visar att funktionen varierar inom olika verksamheter och patientgrupper. Störst är problemen när patienter har flera sjukdomar och får vård av flera olika specialistläkare.

– Det finns ett stort behov av en samlad medicinsk helhetsbild. Det visar inte minst flera fall som rapporterats av media om patienter som slussas runt och så att säga tappas bort i vårdens olika korridorer. Alla blir lidande av situationen, allra mest patienten förstås och deras anhöriga, men även sjukvårdspersonalen drabbas av arbetsmiljöproblem som exempelvis yrkesetisk stress, säger Heidi Stensmyren.

Läs utredningen PAL för en bättre läkarkontinuitet>

Kontaktperson:
Heidi Stensmyren, ordförande i Läkarförbundet, heidi.stensmyren@slf.se, 070-590 70 33

Senast uppdaterad 2016-05-03
Presskontakt

Presstelefon: 08-790 33 32

Presschef:
Presschef, Cecilia Sandahl
Cecilia Sandahl, 070-687 32 42 
cecilia.sandahl@slf.se

Pressbilder ordförande
Pressbilder styrelsen