Förändringarna i klimatet påverkar vår hälsa

Hälsa och klimatförändringar hänger ihop. Klimathotet kan till och med vara seklets stora hälsofråga. Att även Sverige drabbas är mer okänt. Hälsoeffekter av fler och längre värmeböljor och en ökad smittspridning av vattenburna och vektorburna infektionssjukdomar oroar mest. Sjukvården behöver anpassa sig till de nya omständigheterna.

Klimatet håller på att förändras, globalt men även i Sverige. Ekosystem rubbas. Redan i dag kan vi se hur fästingar får en allt större utbredning i Sverige. De största riskerna rör borrelia och TBE som redan finns i landet. Farhågor finns även för att leishmaniasis, en dödlig sjukdom, ska komma att spridas i landet.

Allt fler värmeböljor ökar dödligheten. Främst drabbas äldre och de som har hjärt- och kärlsjukdomar, lungsjukdomar och försämrad njurfunktion. Situationen kräver att sjukhusen förses med förbättrade kylsystem. Genom en längre pollensäsong ökar förekomsten av astma och allergier. Varmare badtemperaturer kan ge badsårsfeber. En infektion som år 2006 orsakade tre dödsfall i Sverige.

Fler stormar, ras och översvämningar gör att fler människor skadas. Naturfenomen som också ställer till fler vatten- och elavbrott som i sig utgör hälsofaror. Exempelvis kan avloppsvatten med vattenburna smittämnen komma i kontakt med dricksvattnet.

I andra delar av världen kommer klimatförändringarna att orsaka fler och större katastrofer. Förändringar som leder till ökad fattigdom, väpnade konflikter om vattenresurser och människor som tvingas till omflyttningar, blir miljöflyktingar. Uppskattningen är 200 miljoner miljöflyktingar år 2050.

Läkarförbundet vill på olika sätt agera i klimatfrågan och göra ansvariga politiker uppmärksamma på sambandet klimat och hälsa. Under politikerveckan i Almedalen har därför Läkarförbundet i samarbete med Läkare för Miljön bjudit in till debatt om effekterna av klimatförändringarna och vad som behöver göras.

Sveriges läkarförbund välkomnar journalister till seminariet Klimatförändringar och vår hälsa tisdagen den 8 juli, kl 12-13, i Almedalen Visby, Kårhuset Rindi, Tage Cervins gata 1.

Medverkande:
Elisabet Lindgren, leg läkare, forskare, rådgivare åt WHO och EU
Tryggve Årman, barnläkare och ordförande för Läkare för Miljön,
Lars Nevander, läkare, styrelseledamot i Läkarförbundet
Anita Brodén (fp), ledamot av Miljö- och jordbruksutskottet
Carina Ohlsson (s), miljö- och jordbruksutskottet
Jan R Andersson (m), ledamot av Socialutskottet
Per Bolund (mp) suppleant i Miljö- och jordbruksutskottet 
Moderator: Eva Nilsson Bågenholm, Läkarförbundets ordförande.

Senast uppdaterad 2008-06-24
Presskontakt

Presstelefon: 08-790 33 32

Presschef:
Presschef, Cecilia Sandahl
Cecilia Sandahl, 070-687 32 42 
cecilia.sandahl@slf.se

Pressbilder ordförande
Pressbilder styrelsen