Endast var tredje sjukhusläkare nöjd med sin fortbildning

Endast var tredje specialistläkare får tillräckligt med fortbildning. För de flesta läkare fungerar däremot kunskapsutbytet mellan kollegor bra. Det visar Läkarförbundets nya fortbildningsrankning av sjukhus som toppas av Avesta lasarett.

För första gången har Läkarförbundet frågat sina medlemmar, drygt 4 400 specialister och överläkare som är kliniskt verksamma vid sjukhus, hur de ser på sin fortbildning. Sjukhusen har därefter rankats utifrån svaren från specialisterna om fortbildningen motsvarar deras krav på en önskvärd utbildning.

Listan toppas av Avesta lasarett med 80 procent positiva svar, följt av Gällivare, 71 procent, och Visby, 68 procent. I botten finns ett antal sjukhus där ingen alls angett de två mest positiva svaren på en femgradig skala. Det gäller sjukhus i Enköping, Lycksele, Värnamo och Örnsköldsvik.

– Tolkningen av sjukhusrankingen bör ske med försiktighet. Eftersom det är första gången enkäten genomförts och för att den inte är heltäckande. Den är ändå en indikator och ett viktigt verktyg som vi håller på att utveckla. Förhoppningen är i att visa på styrkor och svagheter inom sjukhusen för en konstruktiv dialog, snarare än att peka ut dem som rankats lågt, säger Heidi Stensmyren, Läkarförbundets ordförande.

Mest positiva är läkarna i frågan om utrymme att rådgöra med kolleger. Här känner tre av fyra läkare tydligt igen sig. Även huruvida chefen främjar och uppmuntrar extern fortbildning har besvarats positivt. Drygt hälften av specialisterna instämmer i påståendet. Sämst resultat handlar om tydliga riktlinjer för deltagande i kurser och konferenser och kvaliteten på innehåll och pedagogik i internutbildningen.

Enkäten har gått ut till Läkarförbundets medlemmar som är specialister och överläkare inom sex basspecialiteter: psykiatri, kirurgi, anestesi och intensivvård, bild- och funktionsmedicin, barn- och ungdomsmedicin och internmedicin.

Läs mer om resultaten i rapporten Fortbildningsrankning 2014>

Kontaktpersoner:
Heidi Stensmyren, ordförande i Sveriges läkarförbund, 070-590 70 33
Per Wahlstedt, utredare på Sveriges läkarförbund, 070-790 56 83

Senast uppdaterad 2016-05-03
Presskontakt

Presstelefon: 08-790 33 32

Presschef:
Presschef, Cecilia Sandahl
Cecilia Sandahl, 070-687 32 42 
cecilia.sandahl@slf.se

Pressbilder ordförande
Pressbilder styrelsen