Nyhetsrum

Hämtat från vårt nyhetsrum på MyNewsdesk

Pressmeddelande
 • Statsbudgeten saknar långsiktiga åtaganden

  Pressmeddelande den 20 september 2016.
  Regeringens budget för 2017 och framåt innehåller flera lovvärda satsningar till hälso- och sjukvården. Hit hör 10 välfärdsmiljarder, professionsmiljard och extra tillskott till klinisk forskning. Större och mer långsiktiga reformer lyser dock med sin frånvaro. Dels handlar det om nödvändigheten att genomföra en nationell primärvårdsreform. Dels behöver det tillsättas en parlamentarisk utredning om välfärdens framtida finansiering. 

 • Läkarförbundet välkomnar kompletterande översyn inför ny läkarutbildning

  Läkarförbundet har uppvaktat regeringen om behovet av en kompletterande utredning kring en ny läkarutbildning och även presenterat ett förslag om introduktionstjänst inom specialiseringen. Detta som svar på förslaget om att ta bort allmäntjänstgöringen (AT). Regeringen har idag tillsatt en sådan utredning.

 • Garantera patienternas rätt till fast vårdkontakt i vården

  En föreskrift om rätt till en fast läkarkontakt och bättre rutiner i vården är enkla medel att stärka kontinuiteten i vården och garantera alla svårt sjuka patienter en läkare som fast vårdkontakt och därmed en trygg och säker vård. Det slår Sveriges Läkarförbund fast i en rapport som debatterades vid en hearing i anslutning till förbundets fullmäktige under tisdagen.

 • Tre av fyra vårdcentralsläkare i Stockholm menar att vårdvalet är underfinsierat

 • Professionsstyrda vårdcentraler ger nöjdare patienter

  2016-02-02 Patienter och läkare är överens om att småskaliga och personalägda vårdcentraler ger bättre vård och service än andra driftsformer. Att öka dessa verksamheter är därmed nödvändigt för att skapa en välfungerande primärvård för hela befolkningen. Det visar Läkarförbundets nya rapport Specialistläkarnas förutsättningar att ge god vård och bra service på vårdcentralerna.

 • Kris i Västerbottens primärvård

  2016-01-25 En utvärdering som Sveriges läkarförbund gjort ger en mycket negativ bild av situationen inom primärvården i Västerbottens län. Läkarna här är minst nöjda med förutsättningar att ge en god vård jämfört med alla andra landsting. I dagarna kommer ordföranden för Läkar­förbundet till Umeå för att träffa representanter för landstingsledningen och bland annat diskutera det allvarliga läget.

 • Diagnos på primärvården i Kalmar

  2016-01-20 Trots att läkarna inom primärvården i Kalmar län uppfattar sig ha bra förutsättningar att ge en god vård jämfört med övriga Sverige, varnar ändå Sveriges läkarförbund för att bemanningen är otillräcklig och på sikt kan innebära risker för patientsäkerheten.

 • Diagnos på primärvården i Skåne

  Malmö den 25 november 2015
  I en omfattande utvärdering av den svenska primärvården konstaterar Sveriges läkarförbund att primärvården i Region Skåne är lika svagt utvecklad och har samma problem med vakanser som i resten av landet. För att primärvården ska bli fullt utbyggd i Skåne behöver ytterligare minst 200 specialistläkare knytas till vårdcentralerna, anser Läkarförbundet.

 • Läkare måste regelbundet få uppdatera sin kompetens

  Stockholm den 17 november 2015
  Endast 36 procent av vårdcentralernas läkare anser sig ha goda möjligheter att utveckla nödvändig kompetens i arbetet. Patienterna riskerar därmed att inte erbjudas den bästa och säkraste vården. Det visar Läkarförbundets enkät till samtliga läkare inom primärvården.  Resultatet visar även stora skillnader i genomförd fortbildning mellan de olika landstingen/regionerna.

 • Bristen på läkare i primärvården förvärras ytterligare

  Stockholm den 27 oktober 2015
  Vårdcentralernas tillgång till specialistläkare i allmänmedicin minskar i Sverige under de närmaste åren. Stockholms landsting tillhör dem som klarar sin läkarbemanning relativt bra. I Norrland, som redan har en mycket ansträngd situation, förvärras läget ytterligare. Det visar Läkarförbundets enkät till samtliga läkare inom primärvården. Resultatet visar stora skillnader i bemanning mellan landstingen.

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19
Senast uppdaterad 2016-11-11
Presskontakt

Presstelefon: 08-790 33 32

Presschef:
Presschef, Cecilia Sandahl
Cecilia Sandahl, 070-687 32 42 
cecilia.sandahl@slf.se

Pressbilder ordförande
Pressbilder styrelsen