Uppsägning

Vid ett avslut av en anställning gäller olika regler beroende på din anställningsform.

LäkarrockTillsvidareanställning
En tillsvidareanställning kan sägas upp av såväl dig som anställd som av din arbetsgivare.

Om du säger upp dig själv ska det ske skriftligt. Skriv tydligt att du säger upp din anställning och från vilken dag.
Om arbetsgivaren säger upp dig på grund av arbetsbrist ska de förhandla med den lokala läkarföreningen innan uppsägningen.
Om du sägs upp av personliga skäl eller om de avskedar dig ska de varsla både dig och Läkarförbundet. Vi har sedan rätt att påkalla överläggning med arbetsgivaren.

Tidsbegränsad anställning
Regleras olika beroende på vilket kollektivavtal arbetsgivaren har. Se under respektive sektor nedan.

Mer om uppsägningstid för dig inom

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >
Telefon: 08-790 35 10,

medlemsradgivningen@slf.se 
Lokala läkarföreningen >

Senast uppdaterad 2016-10-17
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11