Sjukdom

Om du blir sjuk och inte kan arbeta har du laglig rätt att få sjuklön de första 14 dagarna .

HandspritSjuklönen betalas av din arbetsgivare. Tänk på att kontakta arbetsgivaren din första sjukdag som infaller på en dag då du skulle ha arbetat. Sjuklönen är knappt 80 procent av din lön, oavsett vad du tjänar. Den allra första dagen är en karensdag. För den får du inte någon ersättning alls.

Är du fortfarande sjuk efter 14 dagar kan du få sjukpenning från Försäkringskassan. Du får sjukpenning så länge du är sjuk eller tills dess att Försäkringskassan byter ut sjukpenningen mot sjukersättning eller aktivitetsersättning.

Några av de kollektivavtal som Läkarförbundet har med arbetsgivarna ger dig ett tillägg till sjukpenningen.

Rehabilitering
Din arbetsgivaren ska ta ansvar för att du får rehabilitering som ska leda till att du ska kunna återgå ditt arbete. Du är skyldig att vara aktiv i rehabiliteringsarbetet.

Mer om regler kring sjukdom för dig inom

Det finns många faktorer som spelar in för vilka regler som gäller just dig!
Kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning eller din lokala läkarförening.

Skicka en fråga till medlemsrådgivningen >

Lokala läkarföreningen >

Telefon: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

 
Senast uppdaterad 2017-10-09
Medlemsrådgivning

Driftstopp i SACO lönesök i dag fredag 19/4.

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12