För dig som är ny i Sverige

Bestämmelserna kring tjänstepensioner ser olika ut beroende på om du arbetar i landsting/kommun, stat eller inom privat sektor. Om du har varit anställd under kort tid i Sverige har du ett kort intjänande till din tjänstepension. Av den anledningen kan det vara bra att tänka på vissa saker för att på så sätt förbättra nivån på tjänstepensionen.

Inför en anställning är det först bra ta reda på vilket tjänstepensionsavtal som erbjuds. Är din tjänstepension förmånsbaserad med en liten premiedel eller är den helt premiebaserad är bra att veta för att få en bild över hur tjänstepensionen är utformad. Har du eller får du en kort intjänandetid i ett förmånsbaserat system får du automatiskt en låg tidsfaktor att beräkna tjänstepensionen på. Detta kan i vissa fall innebära att ett premiebaserat system är mer förmånligt för dig. Du kan redan i detta skede kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning om du vill ställa frågor kring hur systemet fungerar.

Arbetar du redan inom landstinget kan du exempelvis ta kontakt med pensionshandläggare där du ska arbeta. Notera dock att det endast är prognoser du kan få och att dessa prognoser endast avser den förmånsbaserade delen av din tjänstepension. Du kan även logga in på KPA:s hemsida, www.kpa.se,  för att se hur din tjänstepension ser ut och där även få en prognos.
Har du en tjänst inom staten kan du kontakta SPV och via hemsidan logga in på dina pensionssidor, www.spv.se. Där kan du få en översiktlig bild över din tjänstepension och med det en prognos över hur din tjänstepension kan komma att se ut.

Arbetar du i privat sektor kan du vända dig till PTK:s Rådgivningstjänst som du hittar på www.radgivningstjanst.se. Där får du som är ITP-försäkrad gratis och oberoende råd kring pension och försäkring utifrån just din situation.

Du kan även gå in på www.minpension.se för att på så vis få en översiktlig bild över hur både din allmänna pension samt din tjänstepension ser ut och du kan där även göra egna pensionsprognoser. På minpension.se framgår samtliga intjänade pensioner förutom om du har ett helt privat sparande som du själv måste registrera.

Bra att tänka på

Följande är bra att tänka på:

  • Du kan försöka förhandla dig till extra pensionsavsättningar för att höja nivån på din tjänstepension. Det är då extra premier som du får inbetalda till valt försäkringsbolag.

  • Löneväxlingsavtal är ofta framförhandlade lokalt på din arbetsplats. Din ordinarie tjänstepension påverkas i regel inte av löneväxling då den ordinarie tjänstepensionen   baseras på lönen före själva löneväxlingen. Däremot kan nivån på eventuell sjuklön eller föräldrautfyllnad påverkas om du skulle bli sjuk eller vara föräldraledig. Viktigt därför att du tar reda på vad som skulle hända om det inträffar. Tänk på att löneväxling endast är förmånligt om du har en lön som överstiger 8,07 inkomstbasbelopp vilket är ca 41 500kr/månad.

  • Om du blir erbjuden en premiebestämd tjänstepension, även fast du på grund av din ålder ska omfattas av en förmånsbestämd tjänstepension, bör du ta kontakt med din lokalförening. Du kan i dessa situationer även kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning.

Inför en anställning kan du kontakta Läkarförbundets medlemsrådgivning och ställa de frågor du vill ha svar på gällande din tjänstepension.

Har du dessutom arbetat utomlands kan det vara bra att kontakta de arbetsgivare du haft alternativt de banker/försäkringsbolag för att ta reda på om du haft ett intjänade av tjänstepension.

När det gäller den allmänna pensionen kan du inför din pensionering ta kontakt med Pensionsmyndigheten så kan de hjälpa dig om du har ett intjänande av allmän pension från ett annat EU/EES-land alternativ ett land som täcks av gällande konventionsavtal. Notera att detta endast gäller den allmänna pensionen. Pensionsmyndigheten når du via deras hemsida, www.pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad 2017-01-03
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-16, fre 9-13

Stängt under midsommarafton

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån-fre 9-11

Stängt under midsommarafton