Löneväxling

Vill du växla in delar av din lön till förmån för en högre pension?

Avdragsrätten för traditionellt privat pensionssparande har förändrats och minskas under 2015 och försvann helt från 2016. Det gör det ogynnsamt att fortsätta med denna sparform. Ett alternativ kan vara att växla lön till tjänstepensionsavsättning.

Löneväxling innebär att du som anställd byter en del av din kontanta bruttolön mot en förmån. Du kommer överens med din arbetsgivare om att växla en del av din lön till sparande i tjänstepension. En sådan överenskommelse kan göras om det finns lokalt kollektivavtal om löneväxling mellan Läkarförbundets lokalföreningar och landstinget/regionen.

Löneväxla inte om du har inkomster under 8,07 inkomstbasbelopp

För att tjäna in fulla pensionsrätter för den allmänna pensionen bör man inte löneväxla om månadslönen understiger 8.07 inkomstbasbelopp.

Lägre skatt, mer i pension?

Konsekvenserna av löneväxling är således att du genom att få lägre bruttolön kan minska din skatt samtidigt som du får högre premieavsättningar till tjänstepensionen än den bruttolön du avstår. Lägre bruttolön under de år man löneväxlar medför naturligtvis även lägre nettolön - det är alltid du själv som måste avgöra vad du vill göra.

Sjukskriven eller föräldraledig?

I de lokala kollektivavtalen regleras också att löneväxlingen inte ska påverka din ordinarie tjänstepension negativt. Den ordinarie tjänstepensionen beräknas på bruttolön före själva löneväxlingen.

Men löneväxling påverkar din sjuklön/föräldrautfyllnad eftersom den beräknas på bruttolön efter löneväxling. Löneväxlingsavtalen kan reglera att arbetsgivare antingen bortser från detta vid utbetalning av sjuklön/föräldrautfyllnad alternativt erbjuder dig att avbryta löneväxlingen under längre tids sjukdom eller vid föräldraledighet.

Kontakta din arbetsgivare eller lokala läkarförening för att ta reda på vad som gäller på din arbetsplats.

Avkastning på insatt kapital och avgifter påverkar pensionsutfallet

Som alltid när det gäller premiebaserade tjänstepensioner är det du själv som ansvarar för hur ditt pensionskapital utvecklas. Du ska försöka få en bra avkastning till så låga förvaltningsavgifter som möjligt genom aktiva val.

Återbetalningsskydd?

Tänk också på om du vill ha ett återbetalningsskydd till anhöriga om du skulle avlida. Genom att inte ha ett återbetalningsskydd får du ta del av arvsvinster från gruppen som inte valt återbetalningsskydd och kan på så sätt få högre pensionskapital.

Senast uppdaterad 2017-06-15
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13
Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12