Allmän pension

Av din inkomst går 18,5% till det allmänna pensionssystemet. Av dessa går 16% till inkomstpensionen och 2,5% till premiepensionen. Du kan själv välja hur premiepensionen ska förvaltas. Om inget val görs placeras pengarna i AP7Såfa (statens årskullsförvaltnings-alternativ). 

Det är livsinkomstprincipen som gäller. Det innebär att hela livets inkomster är grunden för ålderspensionen. Taket för intjänandet är drygt 7,5 inkomstbasbelopp. Det betyder att lön över ca 38 300/månad (år 2014) inte utgör grund för allmän pension.

De som är födda år 1954 och senare omfattas helt av inkomst- och premiepensionen.

De som är födda år 1938 – 1953 omfattas av inkomst- och premiepension med ett visst antal 20-delar beroende på ålder. Därutöver erhålls tilläggspension enligt det äldre ATP-systemet. Tilläggspensionen beror på den enskildes medelpoäng under de 15 bästa inkomståren, antalet intjänandeår och civilstånd. För full pension enligt ATP-systemet krävs 30 intjänandeår. Även tilläggspensionen räknas ut i antal 20-delar beroende på ålder.

De som är födda år 1937 eller tidigare omfattas inte av inkomst- och premiepensionen.

Uttag av allmän pension

Den allmänna pensionen (inkomstpension, premiepension och tilläggspension) kan tas ut tidigast från 61 års ålder. Den kan tas ut till 100%, 75 %, 50% eller 25%. Inkomstpension och tilläggspension måste tas ut samtidigt. Uttaget kan ändras eller återkallas och du kan fortsätta arbeta hur mycket du vill även om du tar ut pensionen i förtid. Om pensionen tas ut före 65 års ålder minskas pensionen per månad eftersom pensionen då ska betalas under en längre tid.

Efterlevandeskydd

Det finns visst ekonomiskt skydd för efterlevande inom den allmänna pensionen i form av omställningspension och barnpension. Därutöver finns övergångsbestämmelser om tidigare änkepension samt i viss mån garantipension.

När du går i pension kan du teckna efterlevandeskydd i din premiepension. Du kan även överföra framtida pensionsrätter i premiepensionen till maka/make/registrerad partner. Mer information finns på www.pensionsmyndigheten.se

Senast uppdaterad 2014-01-22
Medlemsrådgivning

Fackliga och juridiska frågor:

Mån-tors 9-17, fre 9-13

Tel: 08-790 35 10
medlemsradgivningen@slf.se

Frågor om medlemskap, avgifter och ändra uppgifter:

Telefon: 08-790 35 70
medlem@slf.se
Mån och ons 9-12 & 13-15
Tis, tors och fre 9-12